Још чланака...

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ ПЕНЗИОНЕРИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ У 2017. ГОДИНИ
  2. РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
  3. РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
  4. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 2017
  5. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 2015
  6. РАНГ ЛИСТА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
  7. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
  8. ОБАВЕШТЕЊЕ O НАЦРТУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ РАДИ УСАГЛАШАВАЊА СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ СА ЗАКОНОМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
  9. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ У ВЕЗИ СА ДОНОШЕЊЕМ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
  10. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА У 2019. ГОДИНИ