Још чланака...

  1. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - 1.6.2023
  2. ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖИТИШТЕ
  3. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ НА УКРШТАЈУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА 104 (КМ 97+160) И ДРЖАВНОГ ПУТА IIА 118 (КМ 18+387) У КО СРПСКИ ИТЕБЕЈ, ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
  4. ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 104, ДЕОНИЦА: ВОЈВОДА СТЕПА – СРПСКИ ИТЕБЕЈ ОД KM 80+134 ДО KM 90+527
  5. ЈАВНИ ПОЗИВИ И КОНКУРСИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - 2023. ГОДИНА
  6. РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2023. ГОДИНИ
  7. ЈАВНА РАСПРАВА РАДИ ДАВАЊА ПРИМЕДБИ И СУГЕСТИЈА НА ТЕКСТ НАЦРТА ПРЕДЛОГА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2023. – 2025. ГОДИНЕ
  8. РЕШЕЊЕ НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЖЕНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2023. ГОДИНИ
  9. ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВУ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЖЕНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2023. ГОДИНИ
  10. САЗИВ ЗА 25. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 20.04.2023. ГОДИНЕ