Инспектор за заштиту животне средине

Слободанка Радојчић

Канцеларија 51 - други спрат

Контакт 023/821 050 локал 131

ОПИС ПОСЛОВА:

Врши надзор над применом Закона о заштити животне средине, Закона о поступању са отпадним материјама, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и учествује у изради програма Фонда за екологију; припрема решења, налаже мере и стара се за њихово спровођење; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ;  сарађује са републичким инспекцијама и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања инспекцијског надзора; води прописане евиденције за рад инспекције;  припрема  извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне органе аутономне покрајине и органе Републике; обавља и друге послове утврђене законом; као друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Оштинске управе;за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе.

 

 

Временска прогноза

Mostly Cloudy

19°C

Житиште

Mostly Cloudy

Humidity: 100%

Wind: 28.97 km/h

  • Scattered Thunderstorms
    26 Jun 2017 30°C 19°C
  • Mostly Sunny
    27 Jun 2017 31°C 17°C