ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ПРОГНАНА ЛИЦА, ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ И ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Никола Штула

Канцеларија 28 - први спрат

Контакт 023/ 821- 050  локал 111

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Решава проблематику око збрињавања и задовољавања општих потреба избеглих и прогнаних лица, пружа помоћ око обезбеђивања социјалне сигурности и здравствене заштите, обавља послове на утврђивању статуса избеглих и прогнаних лица;  води евиденције прописане законом о избеглицама; врши поступак регистрације избеглих и прогнаних лица; врши равномерно и благовремено пружање помоћи пристигле од других органа и организација у земљи и иностранству; ради на обезбеђивању услова за повратак избеглица и прогнаних лица са подручја која су напустили и друга подручја која комесаријат одлучи; доноси предлог решавања о признању статуса избеглог – прогнаног лица за новорођену децу, као и предлоге решења о укидању статуса избеглог – прогнаног лица; даје сагласност на промену боравишта;  врши оверу спискова о попису имовине и ствари приликом повратка ових лица у претходна боравишта или друго место у складу са одредбама закона о избеглицама и друге послове које му старешина повери; припрема документацију ради признања односно губљење својства прогнаних односно избеглих лица; води евиденцију прогнаних лица;  сарађује са Општинским црвеним крстом и другим надлежним органима ради обезбеђивања услова за смештај и исхрану прогнаних и избеглих лица (збрињавање);  сарађује са школама на територији општине ради обезбеђивања услова за школовање прогнаних и избеглих лица;  обавља административно - техничке послове везане за документацију рада повереништва и према одредбама Закона о избеглицама;  израђује план приправности, план мобилизације, план функционисања општинске управе у рату, координира рад предузећа на пословима одбране, у сарадњи са јавним  предузећима и стручним  институцијама, организује цивилну заштиту на нивоу општинске управе и координира послове цивилне заштите у сарадњи са јавним предузећима,  израђује план за заштиту од елементарних непогода, сарађује са општинским и месним штабовима за заштиту од елементарних непогода и координира послове заштите у сарадњи са јавним предузећима, обавља послове из области заштите од пожара, организује и спроводи превентивне мере заштите од пожара и обуку радника из ове области; обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе;за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе.

 

Временска прогноза

Mostly Cloudy

20°C

Житиште

Mostly Cloudy

Humidity: 42%

Wind: 28.97 km/h

  • Partly Cloudy
    23 Jun 2018 20°C 10°C
  • Partly Cloudy
    24 Jun 2018 20°C 11°C