ДОДАТНИ РАДОВИ - ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-31/2019

9.10.2019

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Додатни радови - Израда прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште"

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: