updated 9:06 AM UTC, Aug 23, 2019

НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ МЗ ТОРАК, III-04-404-1-28-2019

14.8.2019

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Наставак изградње објекта зграде месне канцеларије МЗ Торак"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: