updated 10:11 AM UTC, Mar 31, 2020
Најновије вести:

ЈАВНИ ПОЗИВИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКЕ

 

Обука на захтев послодавца

 

 

Програм приправника са средњим образовањем

 

Програм приправника са високим образовањем

 

Програм стицања практичних знања

 

Стручна пракса

 

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

Јавни радови

 

Мере подршке

 

Особе са инвалидитетом без радног искуства

 

ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА

Јавни радови

 

Самозапошљавање

 

Самозапошљавање - Роми

 

Теже запошљиви