updated 4:18 PM UTC, Nov 25, 2022

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

1. Јелена Будимир из Житишта
2. Предраг Лучић из Банатског Двора
3. Предраг Арсић из Српског Итебеја
4. Даиана Буре из Торка
5. Драгана Петковић
из Међе
6. Маја Грујић из Хетина
7. Лазар Јене из Торде

Канцеларија 38 - први спрат

Контакт 023/ 821 локал 110