ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Милан Пашић

Канцеларија 36 - први спрат

Контакт 023/ 821 050 локал 106

ОПИС ПОСЛОВА:

 • прати и примењује прописе из своје надлежности,
 • израђује потребне информације и анализе из области локално -економског развоја по инструкцијама Председника Општине,
 • контролише спровођења Стратегије развоја Општине Житиште кроз   перманентно утврђивање систематичности и успешности спровођења активности предвиђених наведеном стратегијом,
 • учествује у изради стратешких докумената и акционих планова из области локално економског развоја општине,
 • даје стручна тумачења и упутстава из области локално-економског развоја
 • обавља послове маркетинга,
 • усмерава и усклађује рад општинског тима за пројекте из своје области,
 • стара се о реализацији пројеката од значаја за локално економски развој,
 • учествује у реализацији едукативних програма обуке преквалификације и доквалификације незапослених лица у  циљу смањења незапослености, а у складу са потребама  економског развоја општине,
 • залаже се за побољшање статуса младих у општини кроз: сталне едукације, омогућавање развоја личних и професионалних потенцијала, повећање информисаности, квалитетније коришћење слободног времена,
 • одржава и унапређује односе са домаћим и међународним институцијама и организацијама  везано за питања економског развоја, остварује сарадњу са надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном покрајинском и републичком нивоу, пословним удружењима, 
 • залаже се за развој невладиног сектора кроз удруживање свих заинтересованих чинилаца и систематске подстицаје од релевантних институција
 • залаже се за интензивирање међуопштинске и прекограничне сарадње и регионално јачање општине кроз: сталне промоције општине, привлачење домаћег и страног капитала, ширење добрих односа и сарадња са пограничним и другим општинама,
 • организује припрему и одржавање базе података о локалним компанијама, расположивом стручном особљу, новим домаћим и страним инвеститорима, слободном земљишту којим располаже општина, као и о земљишту погодном за изградњу индустријских капацитета,
 • прати доступност фондовима домаћих и страних донатора из своје области,
 • обавља друге послове по налогу начелника Oпштинске управе и  Председника општине;
 • за свој рад одговара начелнику Oпштинске управе и Председнику општине

Временска прогноза

Partly Cloudy

24°C

Житиште

Partly Cloudy

Humidity: 38%

Wind: 11.27 km/h

 • Mostly Cloudy
  23 Sep 2018 24°C 13°C
 • Showers
  24 Sep 2018 20°C 10°C