ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана  192 . Закона о спорту  (Службени гласник Републике  Србије  број 24/2011, 29/2011 )  и члана 3.  Одлуке о образовању Радног тела за израду Програма развоја спорта у Општини Житиште за период 2016-2018. године и Категоризацију спорта у општини Житиште  (Службени лист општине Житиште број 16/2015) Радно тело  за израду Програма развоја спорта у Општини Житиште за период 2016-2018. године и Категоризацију спорта у општини Житиште  је на седници одржаној дана 3. децембра 2015. године донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

I   Утврђује се текст Предлога  Програма развоја спорта у Општини Житиште за период 2016-2018 године са Акционим планом за спровођење 2016-2018. Текст предлога Програма  и Акционог плана  је саставни део овог закључка.

II  Одређује се јавна расправа ради давања примедби и предлога на текст Предлога Програма и Акционог плана  почев од дана 7. 12 2015 . до дана 13. 12. 2015. године. Завршна јавна расправа ће се одржати дана 14. 12. 2015. године у  Mалој сали за састанке  СО Житиште други спрат у 13 часова.

III   Закључак  са Текстом  предлога Програма и Акционог плана  и обрасцем за јавну расправу објавити на званичној интернет презентацији општине Житиште-  www.zitiste.org као и на интернет страни Спортског савеза општине Житиште - www.ssozitiste.rsОбразац са примедбама и предлозима доставити електронском поштом на адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ,  путем поште на адресу- Општинa Житиште , Цара Душана 15 или  лично на писарници Oпштинске управе Житиште . 

IV    Закључак ступа на снагу даном доношења. За спровођење закључка  задужују се чланови радног тела Ђорђе Жужа и Миленко Милаковић.

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Радно тело за израду Програма развоја спорта у општини Житиште
Број : I-02-24/2015-2
Дана : 3. 12. 2015. 

 

Председник Радног тела за израду

                                                                                              Програма развоја спорта

                                                                                       Ђорђе Жужа с.р. 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 2015-2018
ОБРАЗАЦ ЗА КОМЕНТАРЕ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ